ordas logo, hem

om orda
facebook-gruppen
länkar

 

Välkommen!

Orda är ett nätverk för kvinnliga journalister i Jämtlands län. Mer om nätverkets historia, verksamhet och inträdeskrav finns på sidan om Orda. Den som uppfyller kraven kan också vara medlem i Ordas Facebook-grupp.

Nätverket har inga formella möten eller regelbundna aktiviteter. Det står alla medlemmar fritt att ta initiativ till en träff, ett seminarium, en utflykt... Vi för inte protokoll vid mötena men har en bok för minnesanteckningar. Det har hänt att det funnits en kamera med vid bordet.

Mera på webben?
Har du idéer om vad nätverkets webbsidor borde innehålla? Kom gärna med förslag, eller ännu hellre - skriv text till en sida eller två! Skicka texten till karin@fristil.com.© 1996-2017 Orda • länka gärna till orda.info.se • webbmoster: karin@fristil.com