Tjänster

TEXT
Artiklar till tidningar och nyhetsbrev, faktablad, broschyrer och webbpresentationer. Dokumentation av konferenser. Studiemateriel. Böcker.

FOTO
Enkla porträtt, reportagefoto och dokumentation av mässor och konferenser.

KORREKTURLÄSNING
Korrigering av text före publicering: stavfel, krångliga meningar, fikonspråk, syftningsfel, brister i disposition och innehåll.

RESEARCH
Insamling, värdering och presentation av fakta.

WEBB
Registrering av domän och webbhotell, installation av publiceringsverktyg, design.

PROJEKTLEDNING
Projektskisser, specifikationer, offerthantering och samordning av produktioner.

ORGANISATIONS- OCH METODUTVECKLING
Analys av behov, strukturering, utformning av rutiner, dokumentation, mallar.

Fristil är ett litet företag specialiserat på information och journalistik för print och webb. Ägare är Karin Johansson.

Karin Johansson

Läs mer

 

© 1997-2020 Fristil, Karin Johansson • Kontakt • Tack till WP och Vlad