Snart eldningssäsong..?

I morgon kommer sotaren för att besikta vår installation. Har vi otur kommer han redan kl 07:00. I den tiden brukar jag normalt ha blivit väckt tre-fyra gånger och motvilligt börjat överväga att släpa mig ur sängen.

I går var kommunens energirådgivare här. Han är dessutom handläggare för vår bygganmälan om skorstensrenovering och eldstadsinstallation.

Med sig i portföljen hade han en tjock lunta. Det var dels kopior av alla handlingar som vi skickat in (minus bilaga 3 som verkar ha förkommit på kontoret…) försedda med officiella stämplar, signaturer och diarienummer, och dels kommunens dokument: protokoll från samrådsmöte samt delegationsbeslut om kontrollplan. De sistnämnda i dubbla upplagor, en till A som byggherre och en till mig som kvalitetsansvarig.

A tittade på bunten och frågade: ”Jaha. Är det klart nu?”
Handläggaren log och sa: ”Nä. Först ska sotaren skicka in sitt intyg, och när vi ser att allt är i sin ordning skickar vi slutbevis. Och då får du börja elda…”

”Vad händer om man inte har gjort bygganmälan?” frågade jag.
”Sotaren skickar kopia av alla besiktningar till oss. Jag har tre på mitt bord nu som inte har gjort bygganmälan. De får betala straffavgift på cirka 5.000 kronor.”

Tja. I jämförelse verkar ju listpriset 1.656 kr som vi betalat ganska förmånligt.

RSS · TrackBack

Skriv ett svareXTReMe Tracker